I styret til Ski- og O-gruppa sitter:

Leder Kristin Tørnby 920 83 994
Kasserer Gunhild Bergquist 480 30 030
Sekretær Hilde Høgne 416 01 061
Styremedlem Sigbjørn Gløtta 922 64 516
Styremedlem Stian Kragtorp
Sykkelansvarlig Bjørn Erik Unneberg

Orienteringsløp
Det arrangeres orienteringsløp gjennom sommersesongen, følg med i Indre Akershus Blad for annonsering, eller på Ski-og O-gruppas Facebookside.

Turorientering
På Joker kan du kjøpe turorienteringskart for kr 100,- Finn alle postene og motta merke.

Skiløyper vinterstid
Idrettslaget sørger for åpne skiløyper på vinteren. Følg med på Ski-og O-gruppas Facebookside for annonsering om hvor og når det er kjørt.