Rømskog idrettslag ble stiftet i 1912. Laget har mange aktiviteter og tilbud for barn og voksne i alle aldre. Se mer informasjon under de forskjellige aktivitetene.

Leder Dag Ivar Høisveen 951 92 496
Nestleder Roar Høisveen 928 47 982
Sekretær Julie Helene Jørgensen 416 16 869
Kasserer Anders M. Lysaker
Styremedlem Lars Tommy Trømborg
Styremedlem Annemieke van Middelaar 939 73 964
Vararepresentant Ole J. Bergquist
Vararepresentant Øyvind Sand
Banekomite:  Tom Jørgensen
Terje Jørgensen
Lars Tommy Trømborg
Kurøen: Aileen Tørnby
Anne Haugen Tørnby
Marianne Unneberg
Valgkomite: Jan Birger Holth
Ann Mari Bakketun
Terje Fossli Pedersen
Revisorer: Inger Lien
Bjørn Terje Norheim