Vårt nye allaktivitetshus er endelig ferdig og det må vi feire!
Vi ønsker deg hjertelig velkommen på stor åpningsfest
29. februar kl. 12.00 – 15.00!
Det blir snorklipping kl. 12.00.
Vi kjører åpent hus med kaffe og kake, omvisning og idretts aktiviteter.
Her er det bare å møte opp for alle!

Velkommen til oss!
Festkomité og styre i Rømskog Idrettslag