Alle saker som var oppe til votering på årsmøtet i Rømskog idrettslag ble enstemmig vedtatt. 

Den største saken var hvorvidt man skulle bygge nytt idrettshus med skytebane, styrketreningsrom og aktivitetssal. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Flere grupper har fått nye ledere, og styremedlemmer. For å se de oppdaterte gruppene kan du gå inn på hver enkelt fra hjemmesiden.

Dag Ivar Høisveen ble valgt til å fortsette som leder for hovedstyret.

Et enstemmig årsmøte stiller seg bak bygging av nytt idrettshus.

Dokumenter til møtet var årsberetninger, regnskap, budsjett og saksliste, se vedlegg: Årsmøte 2017 – årsdokumenter (.pdf)

Dokumenter i forbindelse med nytt idrettshus: